Název výzvy:
Podnikové vzdělávání zaměstnanců
Název projektu:
Firemní vzdělávání zaměstnanců společností MTG stavby, spol. s r.o. a PAHAMONT s.r.o.
Číslo projektu:
CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005154
Příjemce:
MTG stavby, spol. s r.o.
Partner:
PAHAMONT s.r.o.
Období realizace:
9/2016–12/2017
Cíl projektu:
Projekt Firemní vzdělávání zaměstnanců společností MTG stavby, spol. s r.o. a PAHAMONT s.r.o. je zaměřen na zvýšení odborné úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců obou stavebních společností. V souladu s cílem výzvy „Zvýšení adaptability starších pracovníků“ budou do vzdělávání zapojeni také zaměstnanci z obou společností ve věku nad 54 let.  Očekáváme, že přínos projektu bude po jeho realizaci mít pozitivní dopad na zvýšení konkurenceschopnosti obou našich společností.
Zaměstnanci obou společností budou školení v odborných, měkkých a technických dovednostech.
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.